KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2019r.

Zarządzenie nr 16/2019r  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie nr 14/2019r  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2019r. w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

Zarządzenie nr 13/2019  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2019r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Miejskim Nr17” Niezapominajka” w Kutnie programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 12/2019  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2019r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 5/2019  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 18.02.2019r. w sprawie powołania w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie nr 7/2019  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.04.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie


ZARZĄDZENIA 2018r.

Zarządzenie nr 63/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.10.2018r. w sprawie wprowadzenia do stosowania następujących instrukcji o nazwie :

 1. Instrukcja zasad weryfikacji istnienia prawnie uzasadnionego interesu
 2. Instrukcja w sprawie zapewnienia godności przetwarzania danych osobowych z zasadą minimalizacji
 3. Instrukcja korzystania z poczty elektronicznej
 4. Instrukcja zasad korzystania z oprogramowania
 5. Instrukcja zasad korzystania z Internetu
 6. Instrukcja alarmowa

Zarządzenie nr 59/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 03.10.2018r. w sprawie ustalenia terminu opłat za korzystanie z usług przedszkola poza czasem ustalonym w & 1 ust.1 Uchwały nr LVI /550/18 Rady Miasta Kutno z dnia 26 czerwca 2018r. (Dz.U. z dnia 17 lipca 2018r. poz.3576) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonym przez Miasto Kutno przedszkolach publicznych formach wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 56/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Zarządzenie nr 53/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018r. w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego i nauczania w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Miejskim Nr 17” Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 50/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 22.08.2018r. w sprawie ustalenia terminu opłat za korzystanie z usług przedszkola poza czasem ustalonym w & 1 ust.1 Uchwały nr LVI /550/18 Rady Miasta Kutno z dnia 26 czerwca 2018r. (Dz.U. z dnia 17 lipca 2018r. poz.3576) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonym przez Miasto Kutno przedszkolach publicznych formach wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 44/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 04.04.2018r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 40/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.03.2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 39/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 14.03.2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 30/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 26.02.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 28/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Przedszkole Miejskie Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 27/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie zarządzenia Nr 02/2011 w sprawie Kodeksu Etycznego pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 26/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 25/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie procedury organizacji pracy z dzieckiem zdolnym w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 24/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 23/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 22/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018r. w sprawie powołania w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 21/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 08.02.2018r. w sprawie regulaminu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 17/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie regulaminu organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 15/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury Ceremoniału w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 14/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury ewaluacji w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 13/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury naruszenia godności osobistej dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie .

Zarządzenie nr 12/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury „Niebieskiej karty” w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 11/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury udostępniania dokumentacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 10/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia r. w sprawie procedury postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 9/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 8/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury promocji Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 7/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 6/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 5/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2018r. w sprawie regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 4/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 10.01.2018r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 2/2018  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.01.2017r. w sprawie regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie.


ZARZĄDZENIA 2017r.

Zarządzenie nr 43/2017   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 01.12.2017r. w sprawie regulaminu kierowania na delegację krajową ich rejestrowania i rozliczania w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „ Niezapominajka” w Kutnie.

Zarządzenie nr 37/2017   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.06.2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „ Niezapominajka” w Kutnie na dla p. Anety Barylskiej ubiegającej się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 32/2017   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie nr 30/2017   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 18.01.2017r. w sprawie organizacji i przebiegu Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie.


ZARZĄDZENIA 2016r.

Zarządzenie nr 16/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2016r. w sprawie do puszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 12/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani Patrycji Szymczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 11/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani Moniki Kowalik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 10/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Pani Magdaleny Adamczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 5/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Procedury Organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie.

Zarządzenie nr 4/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 05.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie nr 3/2016   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 05.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie na rok szkolny 2016/2017


ZARZĄDZENIA 2015r.

Zarządzenie nr 20/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 15.20.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych Przedszkola Miejskiego Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie.

Zarządzenie nr 16/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 06.10.2015r. w sprawie ustalenia warunków zwolnienia opłat za Przedszkole Miejskie Nr 17 „ Niezapominajka w Kutnie.

Zarządzenie nr 13/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 24.08.2015r. w sprawie dopuszczenia do realizacji programu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 12/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 24.08.2015r. w sprawie wdrażania do realizacji innowacji pedagogicznej pt: „Świat opowiadany barwami” i „Odprężenie, wyciszenie i relaksacja w edukacji emocjonalnej dzieci 5 – letnich” w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 10/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka"    Kutno z dnia 30.06.2015r. w sprawie Powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla p. Magdy Zientalskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 9/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 25.06.2015r. w sprawie Powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla p. Moniki Stolińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 8/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 25.06.2015r. w sprawie Powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla p. Anny Kotkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie nr 6/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.03.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Przedszkola Miejskiego Nr17 : Niezapominajka” w Kutnie

Zarządzenie nr 5/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 05.03.2015r. . w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 4/2015   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka "w Kutnie z dnia 05.03,2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr17 : Niezapominajka” w Kutnie na rok szkolny 2015/2016.

Zarządzenie nr 2/2015  Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie z dnia 05.02.2015. w sprawie wprowadzenia procedur:

 • Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu w szczególności przyprowadzani dzieci zdrowych do Przedszkola Miejskie Nr 17  „Niezapominajka w Kutnie.
 • Procedur przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskie Nr 17  „Niezapominajka w Kutnie.
 • Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 17  „Niezapominajka w Kutnie.
 • Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu Miejskim Nr 17  „Niezapominajka w Kutnie.
 • Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w Przedszkolu Miejskim Nr 17  „Niezapominajka w Kutnie.

Zarządzenie Nr 01/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie z dnia 05.02.2015 w sprawie organizacji i przebiegu Rady Pedagogicznej.

Wprowadzenie procedur obowiązujących od dnia 05.02.2015.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie
odpowiada: Jolanta Siuda
data: 26-09-2019
wytworzył: Izabela Maj
data: 26-09-2019
data: 26-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 29-05-2019 - Edycja treści
 • 05-11-2018 - Edycja treści
 • 29-10-2018 - Edycja treści
 • 17-11-2016 - Edycja treści
 • 25-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 10-03-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 990