KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uchwały

Uchwały Rady Pedagogicznej w roku 2019/2020

Uchwała Nr 10 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 01. 10.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian zapisanych w aneksie Nr3 do organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr 9 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 01. 10.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian zapisanych w aneksie Nr2 do organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr 8 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 13. 09.2019 roku w sprawie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w roku szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr 7 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 13. 09.2019 roku w sprawie wyrażenie opinii na temat wniosku dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” W Kutnie o przyznanie nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasta Kutno.

Uchwała Nr 6 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30. 08.2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr 5 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2019 roku w sprawie zaopiniowania przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała Nr 4 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30. 08.2019 roku w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu Miejskim Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr 3 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30. 08.2019 roku w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr 2 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian zapisanych w aneksie Nr1 do organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr 1 2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2019 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektorów.


Uchwały Rady Pedagogicznej w roku 2018/2019

Uchwała Nr 17 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.03.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr 15 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29. 01.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej „ Matematyka – przygoda i zabawa”

Uchwała Nr 14 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.01.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej pt. „ Mali badacze - mali odkrywcy”

Uchwała Nr 12 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 29.10.2018 roku w zaopiniowania planu finansowego przedszkola na rok 2019.

Uchwała Nr 9 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 14.09.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr17 „Niezapominajka” w Kutnie o przyznane nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasta Kutno

Uchwała Nr 8 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 14.09.2018 roku w sprawie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała Nr 7 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie.

Uchwała Nr 6 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 .

Uchwała Nr 5 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała Nr 4 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie

Uchwała Nr 3 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian zapisanych w aneksie Nr1 do organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała Nr 2 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego i nauczania na rok szkolny 2018/2019.

Uchwała Nr 1 2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektorów.


Uchwały Rady Pedagogicznej 2017/2018 rok

Uchwała Nr 11 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 04.04.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej „Przedszkole małych patriotów”

Uchwała Nr 10 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 04.04.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Uchwała Nr 9 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 19.02.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian zapisanych w aneksie Nr3 do organizacji przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Nr 8 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.11.2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego przedszkola na rok 2018.

Uchwała Nr 7 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.11.2017 roku w sprawie uchwalenie Statutu Przedszkola Miejskiego Nr17 „ Niezapominajka” w Kutnie.

Uchwała Nr 6 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 02.11.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian zapisanych w aneksie Nr2 do organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Nr 5 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 14.09.2017 roku w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Nr 4 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 28.08.2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Uchwała Nr 3 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 28.08.2017 roku w sprawie zaopiniowania przydziału nauczycielom przedszkola stałych zajęć i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Nr 2 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 28.08.2017 roku w sprawie zaopiniowania programu wychowania przedszkolnego i nauczania w roku 2017/2018.

Uchwała Nr 1 2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 28.08.2017 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad Przedszkolem przez dyrektora i wicedyrektorów.


Uchwały Rady Pedagogicznej 2016/2017 rok

Uchwała Nr 7/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 13.09.2016 roku w sprawie  opinii dotyczącej organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

Uchwała Nr 6/ 2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 13.09.2016 roku w sprawie  opinii dotyczącej wniosków dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

Uchwała Nr 5/ 2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 13.09.2016 roku w sprawie  organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2016/2017.

Uchwała Nr 4/ 2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2016 roku w sprawie  opinii dotyczącej organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

Uchwała Nr 3/ 2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola w roku szkolny 2016/2017.

Uchwała Nr 2/ 2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2016 roku w sprawie  opinii dotyczącej przydziału nauczycielom stałych prac na rok szkolny 2016/2017 w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała Nr 1/ 2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.08.2016 roku w sprawie  opinii zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego


Uchwały Rady Pedagogicznej 2016 rok

Uchwała Nr 12/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 01.07.2016 roku w sprawie  opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola.

Uchwała Nr 11/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 01.07.2016 roku w sprawie  opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola.

Uchwała Nr 9/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 05.05.2016 roku w sprawie  opinii o przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola.

Uchwała Nr 8/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 25.02.2016 roku w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej aneksu Nr 8 do organizacji  pracy placówki w roku szkolnym 2015/2016.

Uchwała Nr 7/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 25.02.2016 roku w sprawie  wyrażenia opinii  o pracy dyrektora przedszkola.

Uchwały Rady Pedagogicznej 2015/2016 rok

Uchwała Nr 6/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 16.11.2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu planu finansowego przedszkola.

Uchwała Nr 5/  2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 15.09.2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola.

Uchwała Nr 4/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 15.09.2015 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasta Kutno.

Uchwała Nr 3/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 15.09.2015 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola na rok szkolny 2015/206.

Uchwała Nr 2a/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 27.08.2015 roku w sprawie zaopiniowania przydziału nauczycielom stałych prac na rok szkolny 2015/2016w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała Nr 1/ 2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 27.08.2015 roku w sprawie zaopiniowania programu wychowania przedszkolnego.


Uchwały Rady Pedagogicznej 2015 rok

Uchwała Nr 8/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 30.06.2015 roku w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej roku szkolnym 2015/2016.

Uchwała Nr 7a / 2014/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka" w Kutnie z dnia 27.05.2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedmiocie organizacji pracy placówki w roku szkolnym 2015/2016.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie
odpowiada: Jolanta Siuda
data: 18-10-2019
wytworzył: Izabela Maj
data: 18-10-2019
data: 18-10-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 27-05-2019 - Edycja treści
  • 28-01-2019 - Edycja treści
  • 30-10-2017 - Edycja treści
  • 14-11-2016 - Edycja treści
  • 25-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1091